Web design C 2B

Akce

 

Popis podílu na projektu

Kapacity stavby

rok

20 DPS Hlinsko

Dům s pečovatelskou službou

Generální projektant dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby.

Dům s pečovatelskou službou, 20 bytových jednotek, 4 NP,

2003-04

Hanspaulka

Obytný komplex

Statická část dokumentace pro územní a stavební řízení.

Komplex 29 rodinných domů

2003-04

Motol

Rekonstrukce dětské nemocnice

Statická část dokumentace pro stavební řízení a podklady pro výběr dodavatele, objekty A, B, C, S,

2003-04

Polyfunkční objekt Braník

Praha 4 - Braník

Centrum služeb pro motocyklisty

Generální projektant návrhu stavby a projektu pro územní řízení.

2002-04

IGY-České Budějovice

Obchodně-kulturní centrum

Statická část projektu pro stavební řízení a realizační dokumentace

 

2001-04

Four Seasons

Praha 1

Rekonstrukce objektu po povodních a vypracování nového povodňového plánu včetně zajištění jeho projednání a odsouhlasení.

2003

Bytové domy Na Hřebenkách

 

Statická část realizační dokumentace.

Dva bytové domy, 18 bytových jednotek, 2 PP (820 m2) a 4 NP (1380 m2)

2003

IBC Praha

Pobřežní, Praha 8

Rekonstrukce objektu po povodních – posouzení konstrukcí a návrh sanačních opatření.

2003

MMB Ďáblice

Malometrážní byty se sociálními službami

Statická část realizační dokumentace.

Bytový dům s malometrážními byty.

2003

Ježovská

Ježovská, Praha 5

Bytový dům

Statická část realizační dokumentace.

Bytový dům, 16 bytových jednotek, 2 PP (1822 m2) a 5 NP (3064 m2)

2003

Krokova

Krokova, Praha 4

Bytový dům

Statická část dokumentace pro stavební řízení a realizační dokumentace.

Bytový dům, 9 nadstardardních bytových jednotek, 2 PP (425 m2) a 5 NP (890 m2)

 

2003

Podolí

Bytový dům

Statická část realizační dokumentace.

2003

Koněvova 25/52

Vestavba půdních bytů

Generální projektant dokumentace pro stavební řízení.

Půdní vestavba, 4 bytové jednotky,

2003

Hala Sazka

Statická část realizační dokumentace pro část betonových konstrukcí tribun.

2003

Bytový komplex Hamr-Praha

 

Statická část realizační dokumentace.

2003

Triangl

Bytový dům

Supervize projektu a provádění konstrukční části.

16-ti podlažní bytový dům

2002-03

Obchodní centrum DELTA

Dědina Praha 6

Generální projektant studie využití a projektů pro stavební řízení a výběr dodavatele.

Regenerace obchodního centra

1999-2003

Výrobní hala Integral

Statická část realizační dokumentace založení stavby.

2002

Kostelecké uzeniny

Hala energocentra

Statická část realizační dokumentace.

2002

OKC EDEN

Obchodně kulturní centrum

Eden, Praha

Statická část projektu pro stavební řízení a dokumentace pro výběr dodavatele.

2001-02

CENTRUM PRAHA JIH CHODOV

Obchodně kulturní centrum

Statická část projektu pro územní řízení.

2001-02

Vysočanská brána

Praha 9 – Balabenka

Polyfunkční dům

Výkon funkce architekta-manažera projektu v rámci fy Loxia a.s., generálního projektanta. Od úvodní studie až po získání nabytí právní moci stavebního povolení a povolení kácení dřevin. (autoři návrhu: Ing.arch. M. Veselý, Ing.arch. J. Chramosta)

Administrativní budova s komerčními plochami, cca 10 tis m2 pronajímatelných ploch, 156 parkovacích stání

1999-2002

FLORENC 5100

Praha 8 - Florenc

Administrativní budova KPMG

 

Statická část dokumentace od návrhu stavby až po realizační dokumentaci a autorský dozor projektanta.

Výkon funkce architekta-koordinátora projektu ve fázi projektu pro výběr dodavatele a přípravy projektu pro realizaci stavby v rámci fy Loxia a.s., generálního projektanta.

Administrativní budova, cca 10 tis m2 pronajímatelných ploch, 170 parkovacích stání

1996-2002

Česká pojišťovna

Vladislavova ulice, Praha

 

Realizační dokumentace spodní stavby.

2001

Rekonstrukce činžovního domu v Teplicích

Statická část realizační dokumentace a výkon autorského dozoru.

2001

Hotel Four Seasons

 

 

Statická část realizačního projektu, výkon autorského dozoru a dokumentace skutečného provedení.

Hotel *****, 156 pokojů a prezidentské apartmá, 2PP a 4-7 NP, obestavěný prostor rekonstrukce 24,4 tis m3, novostavby 55,3 tis m3, zastavěná plocha stávající domy 1,65 tis m2, novostavby 55,3 tis m2,

1999-2001

Kvasiny-výrobní hala  Škoda Mladá Boleslav a.s.

Statická část realizační dokumentace.

Montovaná část 4 podlaží 38*288 metrů

2000

Bredovský dvůr

Přepracování statické části projektu pro výběr dodavatele a realizační dokumentace objektů SO-01 a SO-02

1999 – 2000

Administrativní budova Karlín

Statická část realizační dokumentace.

1999-2000

Hypermarket Globus Čakovice

Statická část projektu pro stavební řízení.

Rekonstrukce a dostavba bývalého masokombinátu Čakovice

1999

Pankrác

Dostavba areálu

Statická část projektu bytové části k územnímu řízení.

Předběžný statický  výpočet 25 podlažního bytového domu (ve schváleném územním rozhodnutí byl objekt snížen na 13 podlaží)

1999

Zlatý anděl

Praha 5 – Smíchov

Polyfunkční objekt

Statická část realizačního projektu a výkon autorského dozoru pro železobetonové konstrukce.

1998-2000

Bydlení Cibulka

Praha 5 – Košíře

Bytový komplex

Statická část projektů pro územní a stavební řízení.

Výkon funkce vedoucího architektonicko-stavební části projektu od fáze zadání stavby až po projekt pro stavební řízení v rámci fy AHK, generálního projektanta.

Čtyři bytové domy, 226 bytových jednotek, 1PP a 4NP, plocha bytů 18,8 tis m2, 172+133 parkovacích stání

1997-99

Barrandov - Högerova

Praha 5 - Barrandov

Integrovaný dům

 

Statická část projektu pro stavební řízení a realizační dokumentace, zajištění funkce  hlavního inženýra projektu, pro investora výkon  dozoru na stavbě, sledování plánu kvality dle ISO 9001, kontrolní měření konstrukcí na stavbě, železobetonová konstrukce.

Integrovaný dům, půdorysná plocha 50x150 m, 196 bytových jednotek a studií, 2PP a 6NP, plocha bytů 14,3 tis m2, komerčních plochy 6,68 tis m2, plocha kanceláří 0,57 tis m2, 419 parkovacích stání

1997-99

Bydlení Semická

Semická, Praha 12 – Modřany

Bytový dům

Statická část projektů pro územní a stavební řízení a realizační dokumentace spodní stavby. Projekt byl zastaven.

Výkon funkce vedoucího architektonicko-stavební části projektu ve fázi projektu pro územní řízení v rámci fy AHK, generálního projektanta.

Půdorysná plocha 18x72 m, 3 sekce – 3 podzemní podlaží a různý počet nadzemních podlaží (7, 6, 12), 95 bytových jednotek, komerčních plochy 150 m2, 169+24 parkovacích stání

1998

Objekt firmy Volvo Praha – Průhonice

Statická část realizačního projektu opravárenské haly a administrativní budovy, ocelová konstrukce.

1998

Střední trakt objektu ČNB, Praha 1

Statická část realizačního projektu rekonstrukce budovy, betonové konstrukce.

1998

Opavia

Opava

Výrobní závod

Statická část projektu pro stavební řízení a realizační dokumentace, výkon autorského dozoru na stavbě.

 

1996-98

Komplex Černý Most

Statická část projektu pro územní řízení dostavby administrativní budovy.

1997

Úhelnice -výrobní hala  Škoda Mladá Boleslav a.s.

Statická část projektu pro stavební řízení a realizační dokumentace.

1997

Letiště Praha - Ruzyň prst B

Statická část realizační dokumentace, železobetonová a ocelová konstrukce.

1997

TETA

Jungmanova, Praha 1

Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního objektu

Statická část dokumentace od návrhu stavby až po výkon autorského dozoru a projekt skutečného provedení.

Výkon funkce vedoucího architektonicko-stavební části projektu od fáze zadání stavby až do kolaudace v rámci fy AHK, generálního projektanta.

Polyfunkční dům, 1PP a 7NP, obestavěný prostor 20 tis m3, 19 bytových jednotek, plocha bytů 1,96 tis m2, plocha kanceláří 150 m2, komerční plochy 1,4 tis m2, 24 parkovacích stání

1995-97

Sulzer

Praha 6 - Břevnov

Statická část projektu novostavby polyfunkčního domu.

Stavba získala v r. 1996 čestné uznání  v soutěži Obce architektů Grand Prix

1995-96

Myslbek

Na příkopě, Praha 1

obchodní a kancelářské centrum

Statická část projektu ke stavebnímu povolení objektu + účast  na  realizačním projektu  statické části + autorský dozor pro francouzskou firmu CBC.

Polyfunkční dům, 4PP a 7NP, zastavěná plocha 24 tis m2, obestavěný prostor 190 tis m3, celková podlahová plocha 50 tis m2, plocha kanceláří 17,6 tis m2, komerční plochy 8,5 tis m2, 324 parkovacích stání

1994-96

Penzión Veselí nad Lužnicí

Statická část realizační dokumentace.

Novostavba domu seniorů, zastavěná plocha 2 tis m2

1994-96

ČIŽP

Praha Vysočany

Generální projektant od studie po kolaudaci stavby.

Kompletní rekonstrukce objektu na kancelářské prostory.

1992-94

Park Hotelu Piešťany

Statická část projektu pro stavební řízení a realizační dokumentace.

Kompletní rekonstrukce hotelu a sousedního objektu.

1991-93

HVB Radlická mlékárna

Statická část realizační dokumentace.

Výměna tří stropních konstrukcí za plného provozu mlékárny, betonové a ocelové konstrukce.

1991-93[   o firmě  |   kontakt  |   projekty  |   klienti  |   home  ]