Web design C 2B


Statická část projektu ke stavebnímu povolení objektu v proluce Myslbek Praha 1 (1995-97)

Klient:  Myslbek a.s. ; CBC AMO ; FCC a.s.
Podíl na projektu:  Statická část projektu ke stavebnímu povolení objektu + účast na realizačním projektu statické části + autorský dozor pro francouzskou firmu CBC.
Kapacity:  Polyfunkční dům, 4PP a 7NP, zastavěná plocha 24 tis m2, obestavěný prostor 190 tis m3, celková podlahová plocha 50 tis m2, plocha kanceláří 17,6 tis m2, komerční plochy 8,5 tis m2, 324 parkovacích stání
Publikace:  Stavba 5/1996, Stavba 2/2000, Beton 1/1998


[   o firmě  |   kontakt  |   projekty  |   klienti  |   home  ]