Web design C 2B


Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního objektu Teta, Praha 1 (1995-97)

Klient:  Trade centre Praha a.s. ; AST Bohemia ; AHK Architekti
Podíl na projektu:  Statická část dokumentace od návrhu stavby až po výkon autorského dozoru a projekt skutečného provedení.
Výkon funkce vedoucího architektonicko-stavební části projektu od fáze zadání stavby až do kolaudace v rámci fy AHK, generálního projektanta.
Kapacity:  Polyfunkční dům, 1PP a 7NP, obestavěný prostor 20 tis m3, 19 bytových jednotek, plocha bytů 1,96 tis m2, plocha kanceláří 150 m2, komerční plochy 1,4 tis m2, 24 parkovacích stání.
Publikace:  Beton 1/1998, Stavba 6/1997
[   o firmě  |   kontakt  |   projekty  |   klienti  |   home  ]