Web design C 2B


Hotel Four Seasons (1999-2001)

Klient:  FS HOTEL PRAGUE s.r.o.; FCC a.s.; Dům a město; Loxia a.s.; Vinci a.s.
Podíl na projektu:  Statická část realizačního projektu, výkon autorského dozoru a dokumentace skutečného provedení.
Rekonstrukce objektu po povodních a vypracování nového povodňového plánu včetně zajištění jeho projednání a odsouhlasení.
Kapacity:  Hotel *****, 156 pokojů a prezidentské apartmá, 2PP a 4-7 NP, obestavěný prostor rekonstrukce 24,4 tis m3, novostavby 55,3 tis m3, zastavěná plocha stávající domy 1,65 tis m2, novostavby 55,3 tis m2
Publikace:  Stavba 1/2001


[   o firmě  |   kontakt  |   projekty  |   klienti  |   home  ]